Op dit moment nemen wij geen nieuwe aanvragen aan in verband met drukte. Onze excuses voor het ongemak.

Hoe ontstaan vochtproblemen in de kelder?

Vocht kan in uw kelder, kruipruimte of souterrain leiden tot een probleem. Vochtproblemen in de kelder hebben diverse oorzaken, welke leiden tot vochtschade in uw woning.
Waterdruk

Onder straatniveau is er meestal sprake van waterdruk door grondwater. Het water zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Hierdoor kan de waterdruk op de muren en vloeren van een pand heel hoog worden. Dit wordt ook wel doortrekkend vocht of lekkage genoemd.

De eerste tekenen van vochtproblemen zullen zich dan ook voordoen bij de zwakke plekken van kelders, zoals de naden tussen de wanden onderling en de naden tussen wanden en vloeren. Indien de waterdruk te hoog wordt en de kelder hier niet tegen behandeld is zal het vocht zich een weg de kelder in vinden en vochtschade veroorzaken. 

Overtollig oppervlaktewater

Oppervlaktewater (zoals regenwater) dat zich vanaf straatniveau een weg naar beneden zoekt kan leiden tot schade aan muren en kelders van gebouwen. Het water sijpelt vanaf de oppervlakte naar beneden langs de muren van het pand. Wanneer het volume van dit oppervlaktewater maar hoog genoeg is en de constructie voor langere tijd hieraan blootgesteld wordt, trekt dit water in de vloeren en muren van kelders. Hierdoor kan er bijvoorbeeld doorslaand vocht ontstaan in de kelder. Het is belangrijk voor uw pand dit goed aan te pakken, zodat eventuele vochtproblemen voorkomen kunnen worden.

Grondsoort

De grond waarop een pand is gebouwd heeft ook invloed op de kans op lekkage in kelders. De ene grondsoort voert overtollig regenwater gemakkelijker af dan de andere grondsoort. De doelmatigheid van afvoer van overtollig oppervlaktewater staat ook in relatie tot de waterdruk (grondwaterdruk) op muren en wanden van de kelder. Als regenwater niet goed genoeg wordt afgevoerd, dan neemt ook de grondwaterdruk toe. Als gevolg hiervan kan de kelder eerder en heviger gaan lekken. Met het wisselende klimaat, worden de buien heviger en is het belangrijk ervoor te zorgen dat uw woning hiertegen beschermd is.

Onvoldoende ventilatie

In een slecht geventileerde kruipruimte, kelder of meterkast kunt u een muffe lucht ruiken. Vaak is dat een teken dat vocht grip heeft gekregen op de ruimte. Slechte ventilatie draagt bij aan lekkage en aan de omstandigheden waarin houtrot en schimmelvorming de kans krijgen. Maar slechte ventilatie kan er ook voor zorgen dat zich op bepaalde plekken in de ruimten de zeer gevaarlijke gassen, radongas en thorongas kunnen ophopen. Deze gassen komen van nature vrij uit de bodem, maar komen ook vrij uit bouwmaterialen zoals beton. Bij te hoge concentraties kunnen deze gassen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

Constructiemateriaal

Onder invloed van het grondwater en/of het oppervlaktewater krijgen de meeste kelders vroeg of laat te maken met lekkage. Wanneer het pand goed is gebouwd dan duurt het hooguit langer voordat de lekkage zich voordoet. Het maakt daarvoor niet uit welk constructiemateriaal er is gebruikt voor de constructie van de kelder. Beton-, metselwerk- en houtconstructies hebben elk hun eigen specifieke problematiek en behandelwijze. VochtPro kijkt tijdens een gratis en vrijblijvende inspectie graag mee naar uw situatie.

Wat kan ik tegen vochtproblemen doen?

Sommige vochtproblemen zijn eenvoudig zelf te verhelpen. Zo kunt u bijvoorbeeld zorgen voor voldoende ventilatie van kruipruimtes en kelders. Schimmels kunt u eenvoudig zelf behandelen met schimmel-verwijderaars. In vele gevallen zijn de oorzaken van het vochtprobleem echter niet door uzelf op te lossen en moet het probleem doortastend en grondig worden aangepakt. VochtPro helpt u hier graag bij!

×

Meld uw vochtprobleem

VochtPro Heeft altijd een passende oplossing

×