VochtPro En Optrekkend vocht

Bij woningen en gebouwen waarbij vanuit de fundering wanden zijn opgemetseld kan zich door capillaire werking optrekkend vocht voordoen wanneer het metselwerk in contact komt met het grondwater en/ of vochtige grond en een waterkerende laag in het metselwerk ontbreekt. Het probleem doet zich vooral voor bij oudere gebouwen en woningen waarbij een gemetselde fundering wordt toegepast.

De vochtschade zoals loslatend stucwerk, schimmelvorming en vochtplekken doet zich voor aan de onderzijde van buiten- en/of binnenmuren op begane grond-niveau. Houten balklagen van de begane grondvloer kunnen schimmels en rottende balkkoppen vertonen. Door het vochttransport kan aan de oppervlakte zout uitbloei ontstaan doordat zouten uit de bodem en/of uit het metselwerk meegevoerd worden naar het oppervlak. Door kristallisatie van zouten kan het metselwerk aan de oppervlakte beschadigen en indien stucwerk is aangebracht, kan deze door de kristallisatie van het metselwerk worden gedrukt.

Om dit capillaire proces een halt toe te roepen, dient er een voor vocht ondoordringbare laag – barrière in de fundering te worden aangebracht. Wij injecteren de buiten- en/of binnenmuren op maaiveldniveau onder lage druk met gecertificeerde crème. Deze crème verspreidt zich door de steen. Hierdoor ontstaat er een horizontale waterkering in de fundering waardoor geen vocht meer kan doordringen. Door deze werkwijze kan met minimale overlast het probleem worden verholpen.

Zullen wij u terugbellen?

Gewenst moment

Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website

Voorbeelden van optrekkend- & opstijgend-vocht:

Hoe het werkt:

Optrekkend vocht kan veel overlast veroorzaken, zoals loslatend behang of stucwerk, en schimmelvorming, wat slecht is voor uw huis, en uw gezondheid.

Wij injecteren een gecertificeerde crème in de fundering. Hierdoor ontstaat er een barrière waar vocht niet doorheen komt.

Zo beschermen wij uw huis, en uw gezondheid tegen optrekkend vocht.

Uw woning duurzaam beschermd tegen vocht

VochtPro levert specialistisch vakwerk dat met de modernste meetapparatuur en gecertificeerde producten wordt uitgevoerd.

Alle producten en materialen die wij toepassen zijn duurzaam getest en hebben de noodzakelijke milieucertificaten. Wij werken met voorkeur met producten van Remmers Bouwchemie, die een gegarandeerde en bewezen werking hebben. In dat kader ontvangt u van ons standaard een garantie van 20 jaar tegen optrekkend vocht.

Naast het schadebeeld zijn ook de volgende factoren redenen om het optrekkend vocht probleem voorgoed op te lossen:

  • Onprettige atmosfeer
  • Nadelige invloed op de gezondheid
  • Hogere energierekening (een vochtig huis is moeilijker warm te stoken dan een droog huis)
  • Kwaliteit (verkoopprijs) van het huis wordt aangetast
  • Herhaaldelijke kosten voor behang, stuc- en schilderwerk
×