VochtProblemen & Kelderafdichting

Vochtproblemen kunnen zich in elke kelder voordoen. Ze kunnen variëren van kleine vochtplekjes op muren of wanden tot schimmels en natte plekken. Een kelder met een vochtprobleem kan een ernstige bedreiging voor de gezondheid vormen. Tegelijkertijd beïnvloedt een lekkage in de kelder de waarde van een pand negatief.

Het is belangrijk om een vochtige kelder zo snel mogelijk af te dichten. VochtPro is een expert in kelderafdichting.

Voorbeelden van vochtproblemen

Vocht in kelders, kruipruimten en souterrains kunnen zorgen voor veel verschillende problemen. Hieronder staan enkele voorbeelden van vochtproblemen die veel voorkomen.

Zullen wij u terugbellen?

Gewenst moment

Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website

Herkent u een van deze vochtproblemen?

Wij helpen u graag!

Hoe ontstaan vochtproblemen in de kelder?

Vocht kan in uw kelder, kruipruimte of souterrain leiden tot een probleem door verschillende oorzaken.

Waterdruk

Onder straatniveau is er meestal sprake van waterdruk door grondwater. Dit wordt ook wel doortrekkend vocht of lekkage genoemd. De waterdruk op de muren en vloeren van een pand kan heel hoog worden. Water zoekt altijd de weg van de minste weerstand. De eerste tekenen van vochtproblemen zullen zich dan ook voordoen bij de zwakke plekken van kelders, zoals de naden tussen de wanden onderling en de naden tussen wanden en vloeren. Door deze waterdruk kunnen kelders die niet behandeld zijn gaan lekken met alle gevolgen van dien.

Overtollig oppervlaktewater

Oppervlaktewater (zoals regenwater) dat zich vanaf straatniveau een weg naar beneden zoekt kan leiden tot schade aan muren en kelders van gebouwen. Het water sijpelt vanaf de oppervlakte naar beneden langs de muren van het pand. Wanneer het volume van dit oppervlaktewater maar hoog genoeg is en de constructie voor langere tijd hieraan blootgesteld wordt, trekt dit water in de vloeren en muren van kelders die niet behandeld zijn.

Vochtproblemen

Grondsoort

De grond waarop een pand is gebouwd is ook van invloed op de kans op lekkage van kelders. De ene grondsoort voert overtollig regenwater gemakkelijker af dan de andere grondsoort. De doelmatigheid van afvoer van overtollig oppervlaktewater staat ook in relatie tot de waterdruk (grondwaterdruk) op muren en wanden van de kelder. Als regenwater niet goed genoeg wordt afgevoerd, dan neemt ook de grondwaterdruk toe. Als gevolg hiervan kan de kelder eerder en heviger gaan lekken.

Onvoldoende ventilatie

In slecht geventileerde kruipruimte, kelders en meterkasten kunt u vaak een muffe lucht ruiken. Vaak is dat een teken dat vocht grip heeft gekregen op de ruimte. Slechte ventilatie draagt bij aan lekkage en aan de omstandigheden waarin houtrot en schimmelvorming de kans krijgen. Maar slechte ventilatie kan er ook voor zorgen dat zich op bepaalde plekken in de ruimten de zeer gevaarlijke gassen radongas en thorongas kunnen ophopen. Deze gassen komen van nature vrij uit de bodem, maar zij komen ook vrij uit bouwmaterialen zoals beton. Bij te hoge concentraties kunnen deze gassen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

Constructiemateriaal

Onder invloed van het grondwater en/of het oppervlaktewater krijgen de meeste kelders vroeg of laat te maken met lekkage. Wanneer het pand goed is gebouwd dan duurt het hooguit langer voordat de lekkage zich voordoet. Het maakt daarvoor niet uit welk constructiemateriaal er is gebruikt voor de constructie van de kelder. Beton-, metselwerk- en houtconstructies hebben elk hun eigen specifieke problematiek en behandelwijze.

Wat kan ik tegen vochtproblemen doen

Sommige vochtproblemen zijn eenvoudig zelf te verhelpen. Zo kunt u bijvoorbeeld zorgen voor voldoende ventilatie van kruipruimtes en kelders. Schimmels kunt u eenvoudig zelf behandelen met schimmel-verwijderaars. In veel gevallen zijn de oorzaken van het vochtprobleem echter niet door u zelf op te lossen en moet het probleem doortastend en grondig worden aangepakt.

Het is aan te raden om bijvoorbeeld het verwijderen van vloeren in geval van een probleem met vocht, het impregneren van wanden of het opnieuw opbouwen van een souterrain na een lekkage aan een expert over te laten.

VochtPro, dé expert in kelderafdichting

De vakmensen van VochtPro kunnen uw kruipruimte, kelder en souterrain vochtvrij maken. In het geval van een souterrain kan VochtPro de hele ruimte weer leefbaar maken en vochtvrij houden voor de lange termijn, misschien wel levenslang. Een dergelijke ingreep is van grote invloed op uw woonbeleving. In een droge kelder kunt u per slot van rekening een voorraad levensmiddelen of persoonlijke bezittingen opslaan die u elders niet kwijt kunt in uw huis. En in een souterrain dat vrij is van vochtproblemen kunt u zelfs een hele nieuwe woonruimte inrichten. Hierdoor wordt uw kelder of souterrain meteen een gezondere leefomgeving en wordt uw pand meer waard.

VochtPro geeft tot wel 10 jaar garantie op kelderafdichting!

×